Naar inhoud

Cantershof

Cantershof
Woon- en zorgcentrum Cantershof
R. Verbeecklaan 5-7, tel. 03 454 02 08, e-mail: cantershof@compostela.be
Contactpersoon: Kim Esselens

Cantershof is een rust- en verzorgingstehuis met 100 woongelegenheden. Cantershof richt zich tot valide, semi-valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden. Naast de in de wettelijke normen voorziene diensten en accommodaties zoals animatie, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, gemeenschappelijke leef-, eet- en ontspanningsruimten beschikt het verzorgingstehuis over een dieetkeuken, cafetaria met terras, kapsalon, tuin, kapel en wordt er pastorale zorg en bezigheidsbegeleiding aangeboden.

Cantershof beschikt ook over serviceflats (R. Verbeecklaan 7). De serviceflats zijn bedoeld voor zelfredzame bejaarden. Het serviceflatgebouw omvat 30 serviceflats op dezelfde campus als het rust- en verzorgingstehuis met een bruikbare oppervlakte van 47 m2 per flat. Er kunnen bijkomende diensten geboden worden.

Het dagverzorgingscentrum Cantershof biedt dagopvang aan zowel valide als meer hulpbehoevende bejaarden. De bezoekers genieten van begeleiding, verzorging, ontspanning, gezelschap en toezicht in een huiselijke omgeving en gemoedelijke sfeer. Het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum wordt geregeld in samenspraak met de gebruiker en/of de familie. Bezoekers kunnen gebruik maken van bijkomende diensten.

Meer info