Gemeente Gemeente Hove

03-Sporthal

Omdat er nood was aan een gebouw voor sport werd in 1977 door het gemeentebestuur beslist hiervoor aan de Paul van Ostaijenlaan een sport- en recreatiecentrum op te richten. De bedoeling was om het gebouw te verhuren aan sportverenigingen en de cafetaria vormde een bron van inkomsten. Aan het sport- en recreatiecentrum hing een prijskaartje van 62 miljoen Belgische frank. In 2010 was de sporthal volledig verouderd door het veelvuldig gebruik door clubs en scholen en werd ze vernieuwd. In 2012 werd de nieuwe sporthal, ‘het Sportpark’, ingehuldigd. Via het terras van brasserie Hove Zuid bereikt men de speeltuin, het skateterrein en de sportvelden en heeft men een mooi zicht op het parklandschap. Naast de sporthal ligt jeugdhuis ’Tjok’, gesticht in 2001 en een populair ontmoetingscentrum voor de jeugd.