Gemeente Gemeente Hove

16-Herenhuizen Meylstraat 20 en 22

De herenhuizen aan de Meylstraat nummers 20 en 22 en hun onmiddellijke omgeving zijn beschermde monumenten omwille van hun historische waarde.

Oorspronkelijk was dit één herenhuis. Eén van de eerste bewoners was de broer van burgemeester Bavais. Tussen de twee wereldoorlogen behoorde het goed toe aan de familie Luyckens, die er een chocoladefabriek uitbaatte. Na de Tweede Wereldoorlog werd de woning in twee verdeeld. In de aanpalende tuin staan enkele prachtige bomen.