Gemeente Gemeente Hove

17-Oorlogsmonument

Het gemeentebestuur verleende op 11 juni 1928 een toelage van 100 frank voor het op te richten gedenkteken aan de IJzer van de gesneuvelde Vlaamse soldaten. In 1936 gaf het de namen op van de gesneuvelden van Hove om ze aan te brengen op de crypte die men wou oprichten voor de gevallen Vlaamse soldaten. De namen van de gesneuvelde soldaten van Hove werden aangebracht op een zwartmarmeren plaat met een goudbandje omkaderd die in het oude gemeentehuis was aangebracht na de oorlog. In 1937 werd beslist om deze gedenkplaat buiten het gemeentehuis aan te brengen, naast de toegangsdeur.

Tijdens een onderhoud met het schepencollege hadden de oud-strijders voorgesteld om een monument voor de gesneuvelden op te richten. Omdat er toen net sprake was van een nieuwe begraafplaats meende men dit gedenkteken daar op te richten. In 1938 kwam er een nieuwe meerderheid aan het bestuur die het monument niet op de begraafplaats wenste, maar wel in de kom van de gemeente. Er was toen al een nieuw ontwerp gemaakt dat 13.800 frank kostte.

In januari 1939 gingen het comité en het college onderzoeken waar het monument zou worden geplaatst. Enkele maanden later, toen nieuwe oorlogsdreigingen zich aankondigden, besliste het
comité dat de tijd voor het oprichten van een monument niet meer gunstig was. Het comité stelde zelfs voor de naam van de gesneuvelden als straatnaam in te voeren en zichzelf te ontbinden.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen er weer gesneuvelden en weggevoerden te betreuren vielen, besliste het gemeentebestuur een eenvormige grafzerk op te richten voor de burgerlijke en militaire slachtoffers. Op aanvraag van de oud-strijders werd op 20 november 1945 besloten een gedenkteken voor de gesneuvelden op te richten. Het nieuwe dodengedenkteken werd vervaardigd door beeldhouwer P. De Cuyper uit Niel, naar een ontwerp van de Hovese architect Loos. Het werd opgesteld naast de tuin van het Kostershuisje en op 8 september 1946 plechtig ingehuldigd.

Links op het monument staan de namen van de gesneuvelden van 1914-1918 en rechts deze van 1940-1945, met daartussen de namen van de weggevoerden (van WOII).

Toen enkele jaren later (1969-1970) de Kapelstraat werd verbreed en de oude herberg De Markgraaf werd afgebroken, bracht men het monument over naar de huidige plaats (hoek Geelhandlaan/Sint-Laureysplein).

Sinds 1984 staat er een klein monumentje ter ere van de gesneuvelde partizanen uit de streek van Split-Podstrana (Kroatië). Dit kwam er na een verbroedering van Hovese oud-strijders met deze uit genoemde streek.

In 2015 werd er ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog een monumentje ‘Via Dolorosa’ bijgeplaatst als herinnering aan de inzet en het leed van onze eigen
voorouders in de drie maanden die aan de IJzerslag voorafgingen.