Gemeente Gemeente Hove

17bis-Café De Markgraaf

Oorspronkelijk heette deze herberg, gelegen op de plaats waar nu het oorlogsmonument staat, Den Markgraaf van het Land van Rijen. De naam ervan slaat terug op baron Van der Haeghen d’ Esbeke (1757-1829), die in 1794 onder het Oostenrijks regime Markgraaf van het Land van Rijen werd. Hij was tot 1882 burgemeester van Hove.

De Markgraaf was herberg en winkel en ook schrijnwerkerij en wagenmakerij. Het was in zijn tijd één van de populairste herbergen van het dorp. Eind negentiende-begin twintigste eeuw was het het lokaal van de liberalen. Het gebouw werd in 1951 door het gemeentebestuur, samen met kasteel Weyninckhoven, gekocht van de familie Geelhand. In 1966 werd het bouwvallig verklaard en in 1969 gesloopt bij de modernisering van het centrum. Het oude uithangbord wordt bewaard bij de heemkundige kring van Hove.