Gemeente Gemeente Hove

21 juni: infomarkt Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

Hove werkt als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan of GRB. Dit is vaktaal voor een plan dat op langere termijn bepaalt hoe de gemeente zich verder ontwikkelt.

Terugblik lezing Vlaams Bouwmeester

Als aftrap van het participatietraject organiseerden we op 19 april een lezing door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs. Een zeventigtal inwoners woonde deze activiteit bij. De Bouwmeester gaf ons onder andere de volgende tips mee: vertrek vanuit de leegte, werk met regie in plaats van regels, zet ontwerpend onderzoek in, focus op hergebruik en doe aan participatie. We proberen om hier alvast zoveel mogelijk rekening mee te houden!

Meedenkerssessies

We deelden Hove in zes wijken in en hebben per leeftijdscategorie zes mensen per wijk uitgeloot. Daarnaast hebben we aan onze adviesraden gevraagd om iemand af te vaardigen. Op die manier werd een groep van 25 ‘meedenkers’ samengesteld. Deze mensen werden uitgenodigd om zich tijdens drie avondvergaderingen te verdiepen in de verschillende thema’s van het beleidsplan. De groep meedenkers wordt begeleid door professionele trajectbegeleiders en zullen aanbevelingen voor het beleid formuleren. De eerste twee sessies vonden plaats op 27 april en 15 mei. Een laatste sessie volgt op maandag 19 juni.

Infomarkt

De resultaten van de online bevraging, de meedenkerssessie en het denkwerk van IGEAN, de GECORO en onze dienst Omgeving worden onder de vorm van een infomarkt voorgesteld op 21 juni in zaal Da Capo tussen 14 en 20 uur. Tijdens die infomarkt zal een expert kleine groepjes burgers langsheen de infoborden gidsen. Zo komt er een gesprek van mens tot mens, heeft iedereen de ruimte om bijkomende input te geven en is er ook ruimte voor het stellen van technische vragen. We hopen jullie daar massaal te ontmoeten!

Gepubliceerd op  di 16 mei 2023