Gemeente Gemeente Hove

27-29-Huis Chelsea, het Hof van Dierxens en het Kinderhof

Huis Chelsea was een herenhuis in de Kapelstraat, waar momenteel onder andere de elektriciteitszaak van De Prins en de kapperszaak Hairequipe gevestigd zijn. In 1890 verhuisde het gezin van burgemeester Vincent Bavais er naartoe. Het huis verdween samen met het Kinderhof voor de aanleg van de huidige Nieuwstraat.

Het Kinderhof was in het begin van de jaren 1900 eigendom van de familie Groetaers-De Wael. Later, toen mevrouw Craeybeckx de eigenares was, werd het gebouw door brand vernield. Het domein van bijna 50 are werd op 26 juli 1934 openbaar verkocht en in 1938 in bouwpercelen verdeeld. Op de plaats waar zich de poort bevond, werd de Nieuwstraat doorgetrokken.

Schuin tegenover het Kinderhof bevond zich het Hof van Dierxens en verder de villa van Michel(leke) Van Heymbeeck. Het Hof van Dierxens (1894) bestond uit een kasteel dat 17 meter breed was. Het kasteel was omringd door een mooi park en afgeboord door een ijzeren hek. Het werd rond 1930 afgebroken.

De maatschappij Caisse Urbaine et Rurale uit Antwerpen had haar oog laten vallen op de grond om er straten aan te leggen. Het lag in het centrum en ook dicht tegen het station. In het begin van de jaren 30 werden het kasteeltje en de hovenierswoning gesloopt, maar het zou nog jaren duren eer de aanleg van de straten werd uitgevoerd: na uitvoering van de werken in 1935 beloofde het gemeentebestuur de straten over te nemen, wat nog ettelijke jaren duurde. In 1942 verklaarde de burgemeester dat het bestuur de straten overnam als alle straten (Rozenlei, Hortensialei en Groenenborglei) volgebouwd waren. Het duurde tot 1950 eer alles geregeld was.

Rond 1950 ging het gemeentebestuur op zoek naar een gebouw om dienst te doen als nieuw gemeentehuis. De voorwaarden van aankoop van het Kinderhof waren zeer ongunstig en bovendien bleek het gebouw in een zeer bouwvallige staat te verkeren.

Al deze villa’s zijn gesloopt. Door de verkaveling ervan ontstonden de V. Bavaisstraat en de Meylstraat.