Gemeente Gemeente Hove

33-Cinema Volkslust, Kapelstraat 105-107

Eerder herberg De Zwaan. In 1910 werd aan deze herberg een feestzaal gebouwd, die later werd omgebouwd tot cinema Volkslust. Na het sluiten van de bioscoop werd enkele jaren later ook de herberg gesloten. De familie Hellemans opende er in 1972 restaurant Rembrandt. Daarna kwam er een superette (Priko), die gesloopt werd. Nu staat er een appartementsgebouw (residentie Elisabeth). Het gebouw kan teren op een rijke geschiedenis.

Tot in de jaren (negentienhonderd)zestig was hier het dorpscafé De Zwaan met bijbehorende cinemazaal Volkslust gevestigd, uitgebaat door de familie Baeten. De familie Baeten was geen onbekende in Hove, want Femand Baeten, die café-uitbater was, was ook de plaatselijke brandweercommandant. Later werd de zaak verdergezet door Charel Baeten en zijn echtgenote Maria, terwijl broer Jos in het pand ernaast een loodgietersbedrijf runde.

In de cinemazaal was er destijds op woensdag en donderdag een andere filmvoorstelling dan tijdens het weekend, met op zondag ook een namiddagvertoning. Tijdens de kermisdagen werden de cinemabanken verwijderd en werd de ruimte omgetoverd tot balzaal.

Na het verdwijnen van de plaatselijke dorpscinema’s bleef de zaal in gebruik voor feesten, georganiseerd door de Hovese verenigingen, met als meest bekende het optreden van Ferre Grignard. Will Tura was waarschijnlijk de laatste bekende vedette die er een optreden gaf. Het café, dat al vroeger gesloten was, heeft tijdelijk ook dienst gedaan als gemeentelijke bibliotheek. Na de verkoop van het pand moest de bib verhuizen naar een andere drankgelegenheid, De Eendracht, tot ze uiteindelijk een onderkomen vond in De Markgraaf.