Gemeente Gemeente Hove

42-Café In het Huis ten Halve

Rechts tegenover de Appelkantstraat, ter hoogte van de kruising van de Weldadigheidsstraat en de Oudstrijdersstraat, stond een herberg. Ze was ongeveer halfweg gelegen tussen de dorpskernen van Boechout en Hove, vandaar de naam ervan.

Villa Marstboom, Appelkantstraat 1

Beschermd monument omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, meer bepaald architecturale waarde, als een vroeg en ongewijzigd bewaard gebleven ontwerp uit 1925 van E. Van Steenbergen, geheel in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.

Brouwerij Oranjeboom

Tussen de Appelkantstraat en de Boechoutsesteenweg lag de zaak van de Nederlander Leendert Callis. Hij maakte limonade en bieren voor andere brouwerijen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest een RAF-vliegtuig een noodlanding maken op het vliegveld van Deurne. Uit veiligheidsoverwegingen loste het zijn bomlading boven Hove, waardoor de woning werd beschadigd.