Gemeente Gemeente Hove

47-Onze-Lieve-Vrouwkapel

Het enige kapelletje dat Hove siert. Het kapelletje is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en werd gebouwd in 1929 onder het pastoorschap van A. Van Reeth. Architect John Sels maakte het plan op. De Hovese aannemer August Hellemans bouwde het op privéterrein van de familie Kuypers-Smidts, die de grond gratis afstond. Tot daar gingen de jaarlijkse processies en werd er even halt gehouden. Bij die gelegenheid werd een rustaltaar opgetrokken. Het wordt nog steeds door de buren onderhouden.

Processie

De eerste zondag na 10 augustus, de naamdag van de heilige Laurentius, organiseerden Hovenaars een processie om hun beschermheilige te vereren. Er werd een negendaagse devotie gehouden en een ommegang rond de kerk gedaan, waarna de relikwieën, de beelden van Sint-Laurentius en Onze-Lieve-Vrouw, langs de door de bewoners versierde huizen werden gedragen. Deze devotie groeide uit tot een indrukwekkende jaarlijks terugkerende traditie die veel bezoekers uit naburige dorpen aantrok. De devotie tot de heilige Laurentius bleef tot in de twintigste eeuw een jaarlijkse publiekstrekker in Hove. Na de Tweede Wereldoorlog daalden de bezoekersaantallen echter zo sterk dat de traditie langzaam maar zeker uitdoofde.

Sint-Laurentius

Over het leven van deze Spaanse heilige is weinig bekend, over zijn dood des te meer. Laurentius was diaken van Paus Sixtus. Op 10 augustus 258 werd hij in opdracht van de Romeinse keizer Valerianus vermoord. De dood van de diaken ging er niet zachtzinnig aan toe. Na te zijn gegeseld, werd Laurentius met een zacht vuur op een rooster gebraden. Dat is dan ook de reden waarom de heilige met een rooster wordt afgebeeld. Laurentius werd aangeroepen om zweren, koorts, huid- en oogziekten tegen te gaan.