Gemeente Gemeente Hove

49-Begraafplaats

Van oudsher werden de mensen begraven op het kerkhof, de hof rond de kerk. Het oude kerkhof rond de Sint-Laurentiuskerk werd in 1945-1946 opgeruimd. In de plaats ervan kwam een nieuw kerkhof aan de L. Dumortierstraat. In 1928 voorzag men dat door de aangroei van de bevolking het oude kerkhof te klein werd. De ontruiming ervan bleef jaren aanslepen. Pas eind 1945-begin 1946 waren alle stoffelijke resten overgebracht en in maart 1946 werd op het oude kerkhof een gazon aangelegd. De nieuwe begraafplaats aan de L. Dumortierstraat bleek later ook te klein te zijn en werd in 1986 uitgebreid langs de zijde van de Veldkantvoetweg.