Gemeente Gemeente Hove

Activeringsheffing op onbebouwde gronden

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben. De eraan gekoppelde belasting vind je hier.