Gemeente Gemeente Hove

Activeringsheffing op onbebouwde gronden

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.