Gemeente Gemeente Hove

Adventsviering "ONBEMINDE GELOVIGEN"

We nodigen u uit op een lezing door Prof. Guido Vanheeswijck (1955), Hovenaar, Davidsfondslid, germanist en filosoof.
Hij is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef talloze boeken, waaronder het in 2016 gepubliceerde De draad van Penelope. Momenteel bekleedt hij de Breughelleerstoel aan UPenn (Philadelphia).

Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met 'beminde gelovigen'. Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden.

'Onbeminde gelovigen' legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland 'onbemind' werden en wat daarvan de (politieke) gevolgen zijn. Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking 'beminde gelovigen' weer op, als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken vanuit een religieus perspectief.

Davidsfondsleden betalen €5 niet-leden €7
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 12 december, per e-mail of telefonisch bij: Lieve Duffeler - lieve.duffeler@skynet.be - 0477/417.929.
Betaling op het gekende DF-rekening nr BE96 9794 2476 3005 met vermelding: 14/12 – Onbeminde gelovigen.

Informatie

Wanneer

Prijs

€ 7,00
Davidsfondsleden - 5,00 euro

Waar

Contact

Organisatie

DAVIDSFONDS Hove
  • Onbeminde gelovigen (GV) ©GV