Gemeente Gemeente Hove

Actualisatieronde onroerend erfgoed

Vanaf 16 juli zullen medewerkers van de IOED Zuidrand de straten van Hove afwandelen op zoek naar gebouwen met erfgoedwaarde. Hierbij zullen er foto’s en notities gemaakt worden van de voorgevels van deze gebouwen.

De Inventaris Onroerend Erfgoed is een lijst met waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. Dertig jaar geleden werd de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed opgesteld in de streek. In de Zuidrand staan er zo’n 585 gebouwen op de inventaris: hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels, scholen, … Enkele toppers op deze inventaris zijn beschermd als monument.

In 2018 werd deze lijst geactualiseerd. Tijdens de actualisatieronde gaven verschillende gemeenten aan nood te hebben aan een herinventarisatie van de lijst. Daarom besliste de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) Zuidrand om hier verder op in te zetten.

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed bestaat uit twee delen: het veldonderzoek en het wetenschappelijk onderzoek. Alvorens we kunnen overgaan tot het wetenschappelijk onderzoek dienen we eerst het veld te verkennen. Daarom wil IOED Zuidrand starten met het veldonderzoek in gemeente Hove in de maanden juli en augustus. Tijdens het veldonderzoek zullen medewerkers van de IOED Zuidrand de straten van Hove afwandelen op zoek naar gebouwen met erfgoedwaarde. Hierbij zullen er foto’s en notities gemaakt worden van de voorgevels met erfgoedwaarde in Hove. Het veldonderzoek start op 16 juli.

Gepubliceerd op  vr 10 jul 2020