Gemeente Gemeente Hove

Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker op zijn privé-adres wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

De maatregel geldt niet voor een commercieel bedrijf.

Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas

 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen;
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren;
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Hoe aanvragen ?

 1. Brief naar de LAC

 2. Het OCMW stuurt een brief naar de verbruiker met de melding dat het dossier op de LAC-vergadering komt met uitleg en het verzoek om contact op te nemen met het OCMW. Mogelijk kan het probleem worden opgelost nog vóór de LAC-zitting
 3. LAC-vergadering
  De verbruiker mag zich op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of vertrouwenspersoon).
 4. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.

Kostprijs

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Uitzonderingen

In deze gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is;
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet;
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie,…);
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

In deze gevallen kan de waterleverancier de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is;
 • als de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd;
 • zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar);
 • als de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar);
 • als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).