Gemeente Gemeente Hove

Afficheren huurprijs

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling. Dit geldt voor het verhuren van een woning, appartement, kamer of studio. Zo streven we een gelijke behandeling van alle kandidaat-huurders na.

Een publicatie op het internet (bijvoorbeeld een immowebsite) of in een advertentieblad moet altijd de prijs vermelden. Ook op de affiche ‘te huur’ die voor het raam hangt of op borden aan de woongelegenheid moet de prijs vermeld staan. Als er gemeenschappelijke lasten zijn, moeten die altijd vermeld worden.

Het vermelden van de EPC-score (het energieprestatiecertificaat) is verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar, affiches voor openbare verkopen, advertenties in folders, kranten of online en tv- of radio-advertenties. Op raamaffiches of borden aan de woongelegenheid is de vermelding van de EPC-score enkel verplicht als je er extra informatie in opneemt over de woonindeling, zoals bijvoorbeeld het aantal slaapkamers.

Gratis raamaffiche
Een verhuurder in Hove die de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vooraf vermeldt, kan een GAS-boete krijgen; een verhuurder die het EPC niet vermeldt, riskeert een boete van het Vlaams Energieagentschap. We raden verhuurders aan om correct te afficheren. Op deze manier worden boetes vermeden en wordt discriminatie op de huurmarkt voorkomen. Ons lokaal bestuur stelt een gratis sjabloon van een raamaffiche ter beschikking. Je kan het gratis verkrijgen bij de dienst Huisvesting aan het gemeentehuis of hieronder downloaden.