Gemeente Gemeente Hove

AGB Sport & Ontspanning (reserveren sportaccommodatie)

Het AGB sport en ontspanning heeft tot doel het beheer en de uitbating van de sporthal en de sportaccommodaties die gevestigd zijn aan de Paul van Ostaijenlaan en de voetbalvelden gelegen in de L. Dumortierstraat (Hove Sport). Het AGB sport en ontspanning is een verzelfstandigd agentschap van de gemeente Hove. Het AGB kan gezien worden als een dochterbedrijf van de gemeente Hove en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Het AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur is het directiecomité verantwoordelijk.