Gemeente Gemeente Hove

Agendapunten gemeente- en OCMW-raad 26 maart

Om 20 uur in Da Capo, Lintsesteenweg 1A.

Gemeenteraad

1. Notulen 27 februari 2024
2. Ontwerp gemeentehuis (renovatie)
3. Toelichting zorgtraject in de Rodenbachschool
4. Meldingen en klachten 2023
5. Inschrijvingsgelden lessenreeks skate
6. Samenwerkingsovereenkomst plan samenleven
7. Organisatiebeheersing: actualisatie algemeen kader
8. Aanstelling gewestelijke vaststeller GAS
9. Plan van aanpak Aziatische hoornaar
10. Mededelingen van de voorzitter

Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

1. Notulen 27 februari 2024
2. Organisatiebeheersing: actualisatie algemeen kader
3. Mededelingen van de voorzitter

Gepubliceerd op  vr 15 mrt 2024