Gemeente Gemeente Hove

Aziatische hoornaar

Een nest van de Aziatische hoornaar gevonden? Meld het!

De Aziatische Hoornaar heeft een grote impact op onze honingbijen en de biodiversiteit. De Aziatische hoornaar jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Het zijn opportunistische rovers die evengoed andere insecten als voedselbron gebruiken. Honingbijen hebben voorlopig weinig verweer tegen deze nieuwe belager: ze zijn niet aangepast aan deze nieuwe uitheemse soort.

Omwille van haar impact op de biodiversiteit is de Aziatische hoornaar opgenomen op de lijst met zorgwekkende invasieve exoten van de EU. Dit betekent onder andere dat België een surveillanceprogramma moet opstellen voor deze wespensoort en bestrijding moet uitvoeren. Vespa-Watch vormt hierin een belangrijk onderdeel. De invasie van de soort wordt mede door hen gemonitord en beheerd.

Meldpunt

Denk je een nest van een Aziatische hoornaar gevonden te hebben? Meld het dan via https://vespawatch.be/ en aan onze gemeentediensten via informatie@hove.be. Vermeld zoveel mogelijk details over je waarneming. Op die manier kunnen experten vaststellen of het wel degelijk om de Aziatische hoornaar gaat en kan een verdelging gepland worden. Ook waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars zijn nuttig, zeker als de vliegrichting geweten is. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de nesten op te sporen.

Gevaarlijk voor de mens?

Net zoals andere angeldragende insecten kunnen Aziatische hoornaars pijnlijk steken. Dit is het natuurlijk verdedigingsmechanisme wanneer ze gestoord worden op het nest of in het nauw gedreven worden.

Verstoor hoornaars dan ook zo weinig mogelijk. Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met een steek van andere wespen. De angel van de soort is niet langer dan die van een Europese hoornaar en de hoeveelheid gif is niet groter dan die van een honingbij. Problematische situaties zijn dan ook zeldzaam en gelinkt aan de hoeveelheid steken en hypersensitiviteit.