Gemeente Gemeente Hove

Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap ingevoerd. De filosofie hierachter is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om, indien nodig, hulp in huis te halen (poetshulp, gezinszorg,…). Om dat te realiseren werd het basisondersteuningsbudget als eerste

Dit stelt personen met een handicap en hun omgeving in staat om zorg en ondersteuning naar hun eigen wensen en mogelijkheden te organiseren, zonder dat ze onmiddellijk en noodzakelijk een beroep moeten doen op intensieve zorg. Personen voor wie dat eerste ontoereikend is, kunnen via het persoonsvolgend budget (tweede trap van de persoonsvolgende financiering) toegang krijgen tot de meer intensieve vormen van handicapspecifieke ondersteuning.

Het basisondersteuningsbudget is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het is een vast bedrag van 300 EUR per maand dat wordt uitbetaald door de zorgkassen. De personen die mogelijk in aanmerking komen voor een basisondersteuningsbudget worden door hun zorgkas gecontacteerd. Je moet zelf geen aanvraag doen of contact opnemen.

Het budget kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of een vriend te vergoeden voor vervoerskosten. Het budget kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere gezinshulp te betalen. Het is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen of bonnetjes worden ingediend. Je kan hiermee dus ook terecht bij het OCMW van Hove voor poetsdienst en gezinszorg.

Op www.vlaamsesocialebescherming.be/basisondersteuningsbudget-voor-personen-met-een-handicap staat meer informatie over het budget en over de voorwaarden. Vind je daar geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht op het nummer 1700 van de Vlaamse overheid. Meer info bij Sven Willaert, coördinator poetsdienst en gezinszorg OCMW Hove, tel. 03 460 10 89 of e-mail: sw@ocmwhove.be. Sven is iedere werkdag te bereiken tussen 9 en 16 uur.

Gepubliceerd op  wo 13 sep 2017