Gemeente Gemeente Hove

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Hieronder een overzicht van de omgevingsvergunningen (verplicht volgens artikel 138 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).