Gemeente Gemeente Hove

Belasting conformiteitsattest huurwoningen

Omdat er weinig conformiteitsattesten worden afgeleverd, wordt een belasting op het ontbreken ervan geheven.

Sinds 2015 zet Hove zich in om de woningkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren. Met het verplicht conformiteitsattest wil de gemeente je als eigenaar-verhuurder aanzetten je huurwoning in orde te brengen met de minimale veiligheids- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Alle huurwoningen die ouder zijn dan veertig jaar (bouwjaar) en waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten sinds 2015 moeten voldoen aan de verplichting van het conformiteitsattest. Toch worden er nog altijd te weinig conformiteitsattesten afgeleverd. Daarom heeft het lokaal bestuur besloten actie te ondernemen en een belasting te heffen op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

Samen met de buurgemeenten wil Hove de eigenaar-verhuurders van een huurwoning aanzetten om hun huurwoning in regel te brengen met de Vlaamse normen. De gemeente legt een boete op van 500 EUR voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning (binnen een periode van zes maanden na het schrijven van de gemeente). Deze boete kan oplopen tot 1.500 EUR voor eigenaars die het nalaten een conformiteitsattest aan te vragen.

We roepen hierbij alle verhuurders die sinds 2015 een nieuw huurcontract hebben afgesloten en waarvan de huurwoning ouder dan veertig jaar (bouwjaar) is op om een conformiteitsattest aan te vragen bij het gemeentelijk woonloket. Want conform is de norm!

Gepubliceerd op  ma 17 feb 2020