Gemeente Gemeente Hove

Belastingen en retributies 2020-2025

Onderstaande reglementen werden, tenzij anders wordt vermeld bij het desbetreffende reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en op 19 december op deze website gepubliceerd en gelden van 2020 tot 2025.

-----

  • Belasting nachtwinkels
  • Retributie standplaatsen

Alle aanpassingen op de bovenvermelde bestaande reglementen werden goedgekeurd op 28 september 2020 en gepubliceerd op 8 oktober 2020.

De retributie op regenwatertonnen en aanpassing belasting ambulante handel werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2021 en gepubliceerd op 2 maart 2021.

Bijlagen