Gemeente Gemeente Hove

Bestuur zet opbrengst verkeersboetes in voor veiligheid en comfort zwakke weggebruikers

Opbrengst GAS 5-boetes gaat naar onderhoud fiets- en voetpaden.

Ons lokaal bestuur Hove en politiezone Hekla zetten de afgelopen jaren in op preventie en sensibilisering om de verkeersveiligheid te verhogen. Onder andere door het plaatsen van snelheidsinformatieborden, het aanpassen van de weginfrastructuur, maar ook door het inzetten van politiecapaciteit voor snelheidscontroles op risicoplaatsen. Ondanks deze inspanningen blijft overdreven snelheid en verkeersveiligheid een van de grote verzuchtingen bij de Hovenaar.

Sinds januari 2023 kan de gemeente in het kader van de GAS 5-wetgeving snelheidsovertredingen in de bebouwde kom op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur beboeten. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de middelen die daardoor naar de gemeente vloeien in te zetten voor de verbetering van voet- en fietspaden en verkeersveiligheid.

Deze middelen bieden een unieke kans om versneld in te zetten op de verbetering van de voetgangers- en fietsinfrastructuur in de gemeente, naast de jaarlijkse geplande investeringen. Bij het bepalen van de concrete projecten zal het schepencollege rekening houden met de resultaten van de rondgang en beoordeling die in de loop van 2022 door de gemeentediensten gebeurde. Op die manier werken we doelgericht aan de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker in Hove.

Gepubliceerd op  vr 22 sep 2023