Gemeente Gemeente Hove

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de OCMW-raad en de raadscommissie van na 2019 raadplegen? Dat kan via deze website: https://hove.meetingburger.net.

Op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer verneem je hoe je een klacht tegen een beslissing kan indienen.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de individuele dossiers van mensen die een beroep doen op het OCMW.

Het BCSD kan adviezen formuleren voor het vast bureau en de OCMW-raad.

Het vergadert maandelijks. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Samenstelling