Gemeente Gemeente Hove

BIN (buurtinformatienetwerk)

Horen, zien en bellen! Word lid van een BIN en hou Hove mee veilig!

Wil je een bijdrage leveren tot een veiligere buurt? Dat kan door je aan te sluiten bij een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Hove werd ingedeeld in drie zones: Noord, Oost en West.