Gemeente Gemeente Hove

Biodiversiteit in ons dorp: ook jij kan meedoen

Gedurende de zomer kan je ook jouw steentje bijdragen voor meer biodiversiteit in Hove.

23 juni: inventarisatie gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn in steden en dorpen typische zomergasten die een erg belangrijke rol spelen bij de bestrijding van insecten zoals muggen. Hun aantallen gaan echter sterk achteruit door de verbeterde daken. We willen daarom gierzwaluwenkasten plaatsen in het dorp en gaan op 23 juni om 20 uur van aan de Sint-Laurentiuskerk op wandelverkenning op zoek naar deze vogels en locaties waar we ze kunnen ‘huisvesten’. Vooraf inschrijven verplicht via milieu@hove.be

21 juni, 29 juli en 3 september: kleine landschapselementen inventariseren

Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals knotwilgenrijen, boomgaarden, dreven en grote hagen hebben een cruciale functie in het behoud van vogels, vleermuizen, insecten en vele andere dieren en planten. Bovendien fungeren ze als groene stapstenen tussen groengebieden. We willen daarom de KLE’s herwaarderen door ze te inventariseren en na te gaan waar we ze kunnen uitbreiden. Via een aantal fietstochten verkennen we de KLE’s in Hove op 21 juni, 29 juli en 3 september om 19.30 uur. Interesse in één van deze verkenningsmomenten? Schrijf je vooraf in via milieu@hove.be. Je krijgt dan per mail de plaats van afspraak.

We redden levens van eekhoorns: rapporteer jij ook waarnemingen en slachtoffers?

De Milieuraad wil eekhoornbruggen aanleggen op plaatsen waar eekhoorns omkomen als verkeersslachtoffer. Daarom doet de raad een beroep op jouw hulp om te melden waar er in Hove eekhoorns zitten (graag melden op www.waarnemingen.be) en vooral verkeerslachtoffers te melden via www.dierenonderdewielen.be (je mag er ook melding maken van andere verkeerslachtoffers zoals egels). Deze gegevens helpen ons om de juiste plaatsen voor de eekhoornbruggen uit te kiezen.

3 en 25 juli: vlinders tellen bij jou in je tuin

Tel je mee de vlinders in je tuin? Om mee te doen is één keer vijf minuten tellen voldoende. Maar het is nog interessanter als je op verschillende dagen kan tellen tussen 3 en 25 juli. Hoe je vlinders kan herkennen en hoe je ze best telt, kan je terugvinden op www.natuurpunt.be/pagina/de-grote-vlindertelling

Gepubliceerd op  vr 28 mei 2021