Gemeente Gemeente Hove

‘Burgers en Boeren’ zoekt land- en tuinbouwers

Burgers dichter bij de productie van voedsel brengen, is waar streekvereniging Zuidrand met het project ‘Burgers en Boeren’ naar streeft.

Nog niet zo lang geleden kweekten veel mensen hun eten zelf. De laatste decennia zijn heel wat mensen geleidelijk de band met de productie van voedsel verloren. Samen met haar partners wil streekvereniging Zuidrand een belevingsaanbod uitwerken dat het resultaat is van de bundeling van krachten en ideeën van boeren en burgers. Het doel is een leerrijk en ontspannen aanbod uit te werken dat gericht is op gezinnen, scholen en bedrijven.

Daarom zijn we in de eerste fase van het project nog op pad om bij boeren te polsen hoe zij graag een verbredingsactiviteit zouden willen realiseren op hun bedrijf. Als je dus een land- of tuinbouwbedrijf runt en je hebt interesse om deel te nemen aan dit project en een activiteit uit te bouwen of om de activiteit die je al hebt te laten registreren in het boekingssysteem, dan horen wij dat graag van jou op het nummer 0483 56 02 22 of mail je naar greet.dewilde@dezuidrand.be

De Streekvereniging Zuidrand (www.dezuidrand.be) is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. De Streekvereniging werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Dit project kwam tot stand in het kader van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) binnen de provincie Antwerpen, die samen met Europa en Vlaanderen innovatieve plattelandsideeën subsidieert.

Gepubliceerd op  ma 06 aug 2018