Gemeente Gemeente Hove

Burgerzaken (Bevolking + Burgerlijke Stand)

Maak hier een afspraak.

De dienst Bevolking zorgt voor een constante update van de informatiegegevens van alle burgers ingeschreven in onze gemeente. Deze gegevens worden bijgehouden in het Rijksregister. Je kan er terecht voor alle daarmee gerelateerde attesten en documenten. Naast dienstverlening betreffende identiteitskaarten (eID), Kids-ID’s (identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar), reispassen, (voorlopige) rijbewijzen en adreswijzigingen kan je bij de dienst Bevolking ook terecht voor het afleveren van bewijzen van woonst, leven en nationaliteit, het afleveren van een attest samenstelling van gezin, het legaliseren van handtekeningen en het eensluidend verklaren van documenten.

De dienst Burgerlijke stand verzorgt de akten en formaliteiten van belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden. Ook voor erkenning van (ongeboren) kinderen en info over nationaliteitswijziging, wettelijk samenwonen en voornaamswijziging kan men er terecht. Andere dienstverleningen: het afleveren van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling, negatieve wilsverklaring, orgaandonatie- en euthanasieverklaring.
Waarvoor kan je er ook nog terecht? Vreemdelingenzaken, uittreksel uit het strafregister, reistoelating voor minderjarigen, inlichtingen over de begraafplaats,...

Veel van de documenten die de dienst Burgerzaken aflevert, kan je ook online aanvragen via het e-loket op de gemeentelijke website of via ‘mijn burgerprofiel’ en ‘mijn dossier’.

Je kan bij de dienst Burgerzaken terecht voor:

 • Identiteitskaart
  • Identiteitskaart verloren of gestolen?
  • PIN-code vergeten!?
 • Kids-ID
 • Reispas
 • Adreswijziging
 • Mijn dossier
 • Afleveren van uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister:
  • Attest van woonst, leven en nationaliteit
  • Getuigschrift van inschrijving
  • Attest van samenstelling van gezin
 • Melding gedeeld verblijf van kinderen
 • Verklaring tijdelijke afwezigheid
 • Reistoelating minderjarige
 • Legaliseren van handtekeningen
 • Rijbewijs
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Info: deblokkeren van bankrekeningen na overlijden
 • Een gesignaleerd reis- of identiteitsdocument teruggevonden? Gebruik het niet meer!
 • Erkenning
 • Nationaliteitswijziging
 • Geboorte
 • Huwelijk
 • Wettelijk samenwonen
 • Aanpassing van de geslachtsregistratie
 • Belgische nationaliteit
 • Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling
 • Negatieve wilsverklaring
 • Euthanasieverklaring
 • Inlichtingen begraafplaats
 • Lijst gezworenen voor het Assisenhof
 • Militiegetuigschrift
 • Uittreksel uit de geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte