Gemeente Gemeente Hove

Burgerzaken (Bevolking + Burgerlijke Stand)

Maak hier een afspraak.

De dienst Bevolking zorgt voor een constante update van de informatiegegevens van alle burgers ingeschreven in onze gemeente. Deze gegevens worden bijgehouden in het rijksregister. Je kan er terecht voor alle daarmee gerelateerde attesten en documenten.

De dienst Burgerlijke Stand verzorgt de akten en formaliteiten van belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden,...

Je kan bij de dienst Burgerzaken terecht voor:

 • Identiteitskaart
  • Identiteitskaart verloren of gestolen?
  • PIN-code vergeten!?
 • Kids-ID
 • Reispas
 • Adreswijziging
 • Mijn dossier
 • Afleveren van uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister:
  • Attest van woonst, leven en nationaliteit
  • Getuigschrift van inschrijving
  • Attest van samenstelling van gezin
 • Melding gedeeld verblijf van kinderen
 • Verklaring tijdelijke afwezigheid
 • Reistoelating minderjarige
 • Legaliseren van handtekeningen
 • Rijbewijs
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Info: deblokkeren van bankrekeningen na overlijden
 • Een gesignaleerd reis- of identiteitsdocument teruggevonden? Gebruik het niet meer!
 • Erkenning
 • Nationaliteitswijziging
 • Geboorte
 • Huwelijk
 • Wettelijk samenwonen
 • Aanpassing van de geslachtsregistratie
 • Belgische nationaliteit
 • Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling
 • Negatieve wilsverklaring
 • Euthanasieverklaring
 • Inlichtingen begraafplaats
 • Lijst gezworenen voor het Assisenhof
 • Militiegetuigschrift
 • Uittreksel uit de geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte