Gemeente Gemeente Hove

Burgerzaken (Bevolking + Burgerlijke Stand)

Maak hier een afspraak.

De dienst Burgerzaken zorgt voor een constante update van de informatiegegevens van alle burgers ingeschreven in onze gemeente. Deze gegevens worden bijgehouden in het Rijksregister. Je kan er terecht voor alle daarmee gerelateerde attesten en documenten.

Naast dienstverlening betreffende elektronische identiteitskaarten, Kids-Id, reispassen en adreswijzigingen kan je bij de dienst bevolking ook terecht voor:

 • afleveren van uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister;
 • afleveren van bewijzen van woonst, leven en nationaliteit;
 • afleveren van attest samenstelling van gezin;
 • legaliseren van handtekeningen;
 • eensluidend verklaren van documenten;
 • visvergunningen;
 • beroepsverandering melden;
 • rijbewijzen.

De dienst Burgerlijke Stand verzorgt de akten en formaliteiten van belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden. Ook voor erkenning en info over nationaliteitswijziging kan men hier terecht. Andere dienstverleningen:

 • afleveren van uittreksels en afschriften betreffende akten van de burgerlijke stand;
 • nationaliteitswijziging;
 • laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling;
 • militiegetuigschrift.