Gemeente Gemeente Hove

Contactgegevens Hove

Coördinatiewerkgroep Help Oekraïne lokaal bestuur Hove 

Esdoorn 4A in Hove

03 460 10 80

helpoekraine@hove.be

Sociale dienst OCMW Hove 

Esdoorn 4A in Hove

03 460 10 80

socialedienst@ocmwhove.be

Dienst Burgerzaken

Geelhandlaan 1 in Hove

03 460 33 20

bevolking@hove.be