Gemeente Gemeente Hove

Cultuurraad

De gemeentelijke Cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken brengt de raad op vraag van het lokaal bestuur en op eigen initiatief advies uit over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.

De raad wil overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen en diensten van sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Waar wenselijk en haalbaar wordt intergemeentelijke samenwerking gerealiseerd. De raad bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbegeleiding.

De Cultuurraad adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele aangelegenheden en planning en bouw van culturele infrastructuur.

Voorzitter: Machteld Hofmans (machteld.hofmans@hotmail.be)
Secretaris: Koen Vansant (kvansant@gmail.com)
Contactpersoon: dienst Vrije Tijd, Het Sportpark, P. van Ostaijenlaan 6A, e-mail: cultuur@hove.be, tel. 03 454 39 01