Gemeente Gemeente Hove

Cultuurraad

De gemeentelijke Cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken brengt de raad op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief advies uit over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.

De raad wil overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen en diensten van sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Waar wenselijk en haalbaar wordt intergemeentelijke samenwerking gerealiseerd. De raad bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbegeleiding.

De gemeentelijke Cultuurraad adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele aangelegenheden en planning en bouw van culturele infrastructuur.

Voorzitter: Luc Van Braekel
Secretaris: Koen Vansant
Contactpersoon: Ann Goyvaerts, gemeentehuis, cultuurdienst, Geelhandlaan 1, tel. 03 460 33 12, e-mail: ann.goyvaerts@hove.be