Gemeente Gemeente Hove

Cultuursubsidies

Het lokaal bestuur geeft subsidies aan jubilerende verenigingen. Hiervoor is een schriftelijke aanvraag noodzakelijk.

Er is een toelage voorzien voor volgende verjaardagen:

  • 10 jaar 
  • 20 jaar 
  • 25 jaar 
  • 40 jaar 
  • 50 jaar 
  • 60 jaar 
  • 75 jaar 
  • 90 jaar 
  • 100 jaar 
  • meer dan 100 jaar, met een veelvoud van 25 jaar: de som van de basistoelagen

We geven ook toelagen aan sport-, ouderen- en socioculturele verenigingen die lid zijn van een van de erkende gemeentelijke adviesraden. Deze toelagen worden bepaald op basis van een reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Voor meer informatie kan je de dienst Vrije Tijd contacteren.