Gemeente Gemeente Hove

Cultuursubsidies

Het gemeentebestuur geeft subsidies aan jubilerende verenigingen. Hiervoor is een schriftelijke aanvraag noodzakelijk.

De gemeente geeft ook toelagen aan sport-, ouderen- en socioculturele verenigingen die lid zijn van één van de erkende gemeentelijke adviesraden. Deze toelage wordt door de gemeenteraad bepaald.

Voor meer informatie kan je de cultuurdienst contacteren.