Gemeente Gemeente Hove

Dagorde gemeente- en OCMW-raad 28 mei 2024

Om 20 uur in Da Capo, Lintsesteenweg 1A.

Gemeenteraad

P.1. Notulen 30 april 2024
P.2. Streekvereniging Zuidrand - jaarrekening en activiteitenverslag 2023
P.3. Reglement - verkoop roerende goederen
P.4. Aanpassing reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest
P.5. Aanpassing verordening conformiteitsattest
P.6. Aanpassing retributiereglement conformiteitsattest

P.7. Charter 'Masterplan toegankelijke haltes'
P.8. Subsidieverdeling ouderenverenigingen 2024 na advies ouderenadviesraad
P.9. Water-Link - Algemene vergadering 13 juni 2024
P.10. TMVS/CREAT - Algemene vergadering 18 juni 2024

P.11. IGEAN Dienstverlening - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.12. IGEAN Milieu & Veiligheid - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.13. CIPAL - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.14. Pontes - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.15. Kerkfabriek O.L.V.-Geboorte - jaarrekening 2023
P.16. Mededelingen van de voorzitter

Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

P.1. Notulen 30 april 2024
P.2. IGEAN Dienstverlening - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.3. IGEAN Milieu & Veiligheid - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.4. CIPAL - Algemene vergadering 20 juni 2024
P.5. Reglement - verkoop roerende goederen
P.6. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Hove en CAW Antwerpen inzake LAC
P.7. Mededelingen van de voorzitter

Gepubliceerd op  vr 17 mei 2024