Gemeente Gemeente Hove

Verkiezingen

Gemeentelijk coördinator verkiezingen

Martine Cuyvers, coördinator Personeelsadministratie en Secretariaat

verkiezingen@hove.be, 03 460 33 35

Al je vragen inzake de organisatie van de verkiezingen en het gemeentelijk hoofdbureau:

  • aanstelling voorzitters stembureaus
  • aanstelling bijzitters stembureaus
  • indienen kandidatenlijsten gemeenteraad
  • aanwijzing getuigen stembureaus
  • aanplakking verkiezingsaffiches

Te bereiken:

  •  maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
  •  andere momenten mogelijk na afspraak

 

Contactpersoon dienst Burgerzaken - verkiezingen

Hilde Lauwers, medewerker dienst Burgerzaken

verkiezingen@hove.be, 03 460 33 21

Al je vragen inzake inschrijving op de kiezerslijst, volmacht, attesten afwezige kiezers, …

Openingsuren dienst burgerzaken:

  •  maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
  •  maandagavond: 18-20 uur