Gemeente Gemeente Hove

A. Rodenbachschool

Gemeentelijke Basisschool Hove
Een school met een hart voor alle kinderen!

De leerlingen genieten er van een kindvriendelijke aanpak in een vernieuwde, groene schoolomgeving. Bovendien zijn de kleuters gehuisvest in een moderne nieuwbouw. Met een enthousiast team staat de school garant voor een intensieve opvolging van alle leerlingen. De school bereidt de leerlingen prima voor op alle niveaus van het secundair onderwijs. Hiervoor kan de school rekenen op een zorgleerkracht en een goede samenwerking met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Kiezen voor een totale ontwikkeling
Natuurlijk moet er geleerd worden op school, maar de Rodenbachschool heeft ook oog voor waarden als orde, verdraagzaamheid, zorg voor materiaal, oog voor het milieu,… De kinderen worden muzische vaardigheden bijgebracht zoals knutselen, muziek en toneel, turnen in een modern uitgeruste zaal en gaan zwemmen vanaf de derde kleuterklas. Op school lopen ook geregeld tal van interessante projecten en de zesdeklassers zorgen voor spektakel tijdens de musicalopvoering.

Dit alles gebeurt op het tempo en niveau van het kind.

Vrijheid van godsdienst
De lessen worden gegeven door leermeesters voor godsdienst en niet-confessionele zedenleer.

Didactische uitstappen
De school tracht haar leerlingen liefde bij te brengen voor de natuur en oog te hebben voor de omgeving. Daarom worden er geregeld uitstappen georganiseerd: naar de kinderboerderij, het park en de poelen, het Mechels Broek, Antwerpen, het Verdronken Land van Saeftinghe, … Het vierde leerjaar trekt op bosklassen naar de Hoge Venen.

Ook op cultureel vlak biedt de school een aantal boeiende activiteiten zoals theater- en museumbezoeken. Maandelijks organiseert de schol een klasoverschrijdende crea-namiddag waarin alle domeinen van muzische vorming aan bod komen. Op geregelde tijdstippen gaan de leerlingen de leesmicrobe opsnuiven in de bibliotheek.

Voor-en naschoolse opvang
’s Morgens kunnen de leerlingen terecht in ‘De Mikado’. ‘s Avonds is er de keuze uit de korte opvang in de school zelf (tot 17 uur) of de opvang voorzien door ‘De Mikado’.

Inschrijvingen kleuterschool
Wanneer jouw zoon of dochter 2,5 jaar is geworden, breekt er weer een belangrijke fase aan. Hij of zij is steeds welkom na iedere schoolvakantie. Uiteraard ben je van harte welkom om vooraf eens een kijkje te komen nemen!

Inschrijvingen
Tijdens de schooluren van 8.25 tot 12 en van 13.30 tot 15.20 uur.
Tijdens de vakantie van 30 juni tot 6 juli en van 18 tot 31 augustus telkens van 9 tot 12 uur.
Je kan ook een afspraak maken op het nummer 03 455 26 34.
Gelieve de SIS-kaart of het pasje van je kind mee te brengen.

De Albrecht Rodenbachschool is een school om trots op te zijn! Kom eens vrijblijvend kijken! Dan weet je meteen wat wij bedoelen…

Waarvoor kan je bij ons terecht?