Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in Da Capo.

Op https://www.hove.be/geluidsopnames kan je de opnames van de openbare zitting beluisteren.

Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de raad van bestuur van het AGB, de OCMW-raad en de raadscommissie van na januari 2022 raadplegen? Dat kan via deze website: https://hove.meetingburger.net.

Op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer verneem je hoe je een klacht tegen een beslissing kan indienen.

Om de zes jaar verkiezen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente de leden van de gemeenteraad. De Hovese gemeenteraad bestaat uit 19 leden en vergadert (in principe) elke laatste dinsdag van de maand om 20 uur in Da Capo. 

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs,...

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

De volgende vergaderingen vinden plaats op

  • 26 maart
  • 30 april
  • 28 mei
  • 25 juni
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 26 november
  • 17 december

Samenstelling