Gemeente Gemeente Hove

Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de individuele dossiers van mensen die een beroep doen op het OCMW. Het BCSD kan adviezen formuleren voor het vast bureau en de OCMW-raad. Het vergadert maandelijks. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer verneem je hoe je een klacht tegen een beslissing kan indienen.

Samenstelling