Gemeente Gemeente Hove

Dienstverlening tijdelijk aangepast: overzicht

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, paste de gemeente haar dienstverlening aan. Zo beschermt ze haar personeel, maar ook de bezoekers.

De oplijsting hieronder is de stand van zaken op 16 april. Het meest recente overzicht vind je op www.hove.be/coronavirus. Deze webpagina’s worden onmiddellijk aangepast als er iets wijzigt.

Scholen

Er is opvang voorzien voor kinderen van ouders uit de zorg, leerkrachten en essentiële sectoren die op geen andere manier kunnen opgevangen worden, alsook voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Gemeentediensten enkel op afspraak open

Om de wachttijden en het contact zo kort mogelijk te houden, zijn de gemeentediensten enkel op afspraak bereikbaar. Afspraken mogen gemaakt worden in overleg met de betrokken dienst of medewerker en kunnen ook buiten de normale openingsuren van de diensten. Bezoekers mogen binnen om papieren af te geven, maar verdere uitleg dient telefonisch of per e-mail afgehandeld te worden. In de burelen van de dienst Burgerzaken werden enkele aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van glazen wanden, om besmetting te voorkomen.

Bib

De inleverbus van de bibliotheek blijft beschikbaar. Boeken worden dagelijks ingenomen. De bibmedewerkers blijven van maandag tot en met vrijdag achter gesloten deuren werken. Om ervoor te zorgen dat je aan je boek geraakt, zoek je dit op in de online catalogus (https://hove.bibliotheek.be/). Is het boek beschikbaar, dan bel je onze medewerkers op 03 455 75 70 (tussen 10 en 12 of 14 en 16 uur alle weekdagen, behalve vrijdagnamiddag). Ze halen het boek uit de rekken en spreken telefonisch een specifiek moment af wanneer je dit aan de voordeur van De Markgraaf komt ophalen. Je belt aan bij de bibliotheek en een medewerker overhandigt het gevraagde. We volgen hierbij de geldende richtlijnen van social distancing en nemen onze voorzorgen door onze handen te wassen. Voor thuisblijftips en het meest recente bibnieuws: volg de bib op facebook (openbarebibliotheekhove)!

Thuiswerk

Een groot aantal medewerkers werkt van thuis uit, maar op de meeste diensten is altijd iemand aanwezig om je (ter plaatse echter alleen na afspraak) verder te helpen, zodat ons bestuur zoveel mogelijk (telefonisch) bereikbaar blijft. De thuiswerkers werken gewoon verder en overleggen met hun collega’s virtueel online (teamvergaderingen) en via whatsapp. Zij blijven ook telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Technische uitvoeringsdiensten

Onze medewerkers van de technische uitvoeringsdiensten (Wegen, Patrimonium en Groen) blijven zich inzetten om ons dorp proper te houden en trachten hun werk in deze uitzonderlijke omstandigheden en rekening houdend met de opgelegde richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren. Zij mogen alleen blijven werken als we de afstand met andere personen kunnen garanderen en vragen je dan ook om ook bij hen de social distancing te respecteren en hen op een afstand van 1,5 meter te houden.

Afvalophaling

De afvalophalingen aan huis (gft, huisvuil, pmd) gaan gewoon door. Zie je de ophaaldienst langsrijden en denk je nog snel je container op straat te rijden en hen achterna te lopen? Dit vertraagt de werking van de ophalers enorm. Ze doen hun uiterste best om ook in deze tijden alle afval op te halen, met de nodige voorzorgsmaatregelen. We merken helaas dat best wat inwoners die hun container te laat aanbieden of nog een extra zak willen meegeven de afstandsregels niet respecteren. Hou je alsjeblieft aan de vooropgestelde regels van de overheid. Zo kunnen onze ophalers hun werk blijven doen!

Schepencollege

Ook de leden van het Hovese schepencollege volgen de (corona)maatregelen op: de vergaderingen van het schepencollege vinden online in plaats van in de raadzaal van het gemeentehuis plaats.

Gepubliceerd op  di 21 apr 2020