Gemeente Gemeente Hove

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden, bijvoorbeeld kandidaat politiek vluchtelingen tijdens hun asielprocedure.

Voorwaarden

Je moet aan twee voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning;
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen ?

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van je hoofdverblijfplaats.

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie,...) deelt, word je beschouwd als ‘samenwonende’. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als ‘met gezinslast’.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Wat meebrengen?

  • identiteitsdocument;
  • huurovereenkomst;
  • laatste inkomstenbewijzen;
  • rekeninguittreksels,...