Gemeente Gemeente Hove

Evenementenloket (melding fuiven, evenementen, straatfeesten,...)

Het evenementenloket helpt je een evenement in de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar of in de stad Mortsel aan te vragen of te melden. Met dit formulier doe je een aanvraag voor het organiseren van een activiteit of doe je er een melding van. In geval van een aanvraag zal je gemeente- of stadsbestuur je zo vlug mogelijk een beslissing overmaken.

Meer en meer wordt de dienst geconfronteerd met aanvragen die niet beantwoorden aan de minimale aanvraagperiode van 30 dagen. De minimum aanvraagperiode is vastgelegd om alle betrokken diensten de mogelijkheid te geven tijdig kennis te nemen van het evenement, zeker wat betreft de hulpdiensten. Indien er een beroep op hen dient gemaakt te worden tijdens het evenement en zij hiervan geen kennis hadden, wordt de burgemeester hiervoor verantwoordelijk gesteld. De vermelde aanvraagperiode is volgens Titel 6, Hoofdstuk 1, Art. A.6.II.1 van het Uitvoerend Politiereglement (éénparig goedgekeurd door de gemeenteraad):

Evenementen zijn enkel mogelijk, mits schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester. De toelating wordt in principe ten minste 30 dagen voorafgaand aan het evenement gevraagd conform de procedure die voorzien is door het evenementenloket. De burgemeester kan hiervan afwijken en op een kortere termijn een toelating verlenen. 

Dit laatste mag echter niet geïnterpreteerd worden als een vast feit bij elke aanvraag die niet tijdig is ingediend. Wil je als organisator zekerheid verkrijgen voor het organiseren van het evenement, dan wordt je verzocht om je te houden aan de minimale aanvraagperiode van 30 dagen voor datum van het evenement.

 

Wanneer doe je een aanvraag of een melding via het evenementenloket?

- Wanneer de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein.

- Wanneer je luider muziek wil spelen dan 85 decibel.

- Wanneer je een straat, plein, parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij wil maken.

- Wanneer je vuur wil gebruiken.

- Wanneer het gaat om een buurt-, straat- of schoolfeest of een fuif.

- Wanneer het gaat om (commerciële) promotie of verkoop op de openbare weg.

Is één van bovenstaande op jouw activiteit van toepassing? Dan doe je een aanvraag of een melding via dit evenementenloket. Op die manier worden alle gemeentelijke diensten, brandweer en politie op de hoogte gebracht.

Alle activiteiten moeten minstens vier weken voor de startdatum worden aangevraagd.

Je bent als aanvrager zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je indient. Heb je nog vragen voor je start? E-mail: evenementen@hove.be of tel. 03 454 38 97.

 

Melding fuiven

Fuiven is een recht! Maar er komt soms meer bij kijken dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan security, Sabam, billijke vergoeding, drankvergunningen,.… En wil je niet dat je terrein vol bekers ligt: ga dan voor de herbruikbare bekers die je in de gemeente kan uitlenen! Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar www.fuifpunt.be. Veel fuifplezier!

Een fuif moet ook worden gemeld via het evenementenloket.

 

VERHUUR LOKALEN EN MATERIALEN

Het gemeentebestuur verhuurt aan Hovese verenigingen en particulieren een aantal materialen en lokalen. De lokalen zijn gelegen in het gemeentelijk centrum De Markgraaf (Kapelstraat 8), het Kostershuisje (Kapelstraat 6), de A. Rodenbachschool (Onderwijsstraat 19) en Da Capo (Lintsesteenweg 1A). Bij de cultuurdienst kan je terecht voor de voorwaarden en de tarieven ervan en om een zaal te reserveren. Hier vind je meer info.

 

SUBSIDIE BUURTFEESTEN

De gemeenteraad keurde in november 2015 het gemeentelijk reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten in Hove goed. Het reglement heeft als doel om de samenhang van de lokale gemeenschap te versterken, te stimuleren en te ondersteunen en werd positief geadviseerd door de Cultuurraad. De toelage bedraagt maximum 125 EUR. Hier vind je meer info.

 

STRAATFEESTENPAKKET

Organisatoren van wijk- of straatfeesten kunnen bij het gemeentebestuur gratis een feestpakket aanvragen. Vraag het wel minstens drie weken voor de activiteit aan. In het pakket zitten tafels, stoelen en een barbecue. Hier vind je meer info.