Gemeente Gemeente Hove

Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen of de schoolrekening te betalen,... kan je voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente.
  • Je hebt een beperkt inkomen.

Hoe aanvragen ?

De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.