Gemeente Gemeente Hove

Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer je je bijdrage niet kan betalen, kan je een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Het OCMW helpt je om jeĀ in regel te stellen met de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Hoe aanvragen ?

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart;
  • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden;
  • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage.