Gemeente Gemeente Hove

Gelijke belastingen voor gelijkwaardige woningen

Steeds meer gemeenten zijn bezig met de inventarisatie en actualisatie van het woningbestand op hun grondgebied. Ook onze gemeente gaat hiermee van start. De bedoeling is om op termijn naar een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van de belastingen op vastgoed, de zogenaamde onroerende voorheffing.

Het kadastraal inkomen wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte van een woning en de aanwezigheid van comfortelementen, zoals centrale verwarming of een badkamer. Het is de basis waarop het onroerend inkomen berekend wordt. Het onroerend inkomen is een fictief inkomen dat overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse netto huuropbrengst van de woning. Op het onroerend inkomen wordt de onroerende voorheffing berekend.

Mogelijke ongelijkheid

Omdat sinds 1975 de kadastrale inkomens niet meer zijn geactualiseerd, kan er een ongelijkheid zijn tussen eigenaars die hun woning voorzien hebben van deze comfortelementen en de dienst Opmetingen en Waarderingen hiervan op de hoogte hebben gebracht – zoals wettelijk verplicht – en eigenaars die die niet gedaan hebben, en daardoor minder onroerende voorheffing betalen.

Ons lokaal bestuur wenst deze ongelijkheid in samenwerking met de dienst Opmetingen en Waarderingen (voorheen Kadaster) en IGEAN aan te pakken en stelde hiervoor Helen Van den Langenbergh van IGEAN als aanwijzend schatter aan. Zij fungeert als contactpersoon tussen de dienst Opmetingen en Waarderingen en de gemeente en ondersteunt de schatter van de dienst Opmetingen en Waarderingen (die de schattingen uitvoert) bij al het voorbereidende werk.

Screening

Eind januari/begin februari zullen de (410) eigenaars van de woningen binnen onze gemeente die kadastraal gekend zijn als woningen zonder comfortelementen een brief krijgen van de aanwijzend schatter waarin gevraagd wordt naar de aanwezigheid van comfortelementen in de woning en wijzigingen in de nuttige oppervlakte. Het is dus mogelijk dat je gecontacteerd wordt door de aanwijzend schatter van IGEAN. Je kan de aanwijzend schatter contacteren via aanwijzendschatter@igean.be of 03 350 08 06.

Gepubliceerd op  do 25 jan 2024