Gemeente Gemeente Hove

Gemeente knipt in samenspraak met Boechout de Appelkantstraat

De straat wordt rustiger en veiliger door het plaatsen van paaltjes.

Het grootste deel van de Appelkantstraat is zone 30 waarin zich twee zones plaatselijk verkeer bevinden, één op Boechouts grondgebied en één in Hove. Dit betekent wettelijk dat wie in de ene zone woont, niet over de andere zone mag rijden, maar rond moet via de Hovesesteenweg. Eigenlijk is deze straat dus reeds wettelijk geknipt, maar wordt dit niet fysiek afgedwongen.

De verkeerssignalisatie was er onduidelijk. Automobilisten namen de Appelkantstraat uit onwetendheid of om de drukke Hovesesteenweg te vermijden, vaak aan een te hoge snelheid. Uit snelheidsmetingen en manuele tellingen blijkt dat vooral het verkeer dat uit Boechout centrum komt en richting Hove rijdt te snel rijdt (34 procent van de wagens rijdt te snel). Van de auto’s die tijdens de ochtendspits door de straat rijden, is 85 procent sluipverkeer.

 

Proefopstelling om autoluwe straat te realiseren

Na overleg wensten beide gemeentebesturen een proefproject op te starten door de straat fysiek te knippen door middel van wegneembare paaltjes. Niet alleen om zo naar een autoluwe Appelkantstraat te gaan, maar vooral om de verkeersveiligheid van de vele fietsers te verbeteren. Ook de bewoners zullen nu verplicht worden een omweg te maken afhankelijk van welke richting ze rijden. Dit weegt volgens de gemeentebesturen niet op tegen de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen en andere fietsers. Na de proefperiode zal de situatie worden geëvalueerd. Omdat het wegneembare paaltjes zijn, is de hinder voor hulpdiensten en vuilnisophalers minimaal.

Gepubliceerd op  wo 29 aug 2018