Gemeente Gemeente Hove

Gemeentebestuur zoekt adviseurs

Na de installatie van een nieuw gemeentebestuur moeten ook de verschillende lokale adviesraden opnieuw worden samengesteld. Welke zijn die adviesraden en wie zoeken zij?

AROS (Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking)

De oprichting van AROS kadert in het Noord-Zuidbeleid van het gemeentebestuur. AROS informeert en maakt de Hovenaars bewust van de Noord-Zuidproblematiek en geeft advies over de bestemming van de gelden die in de gemeentebegroting voor ontwikkelingssamenwerking voorzien zijn. AROS wordt samengesteld uit Hovenaars met een hart voor het Zuiden, zowel afgevaardigden/vrijwilligers van NGO’s, 4de Pijlers en verenigingen, als individuele burgers die hun interesse voor Noord-Zuidwerking kunnen aantonen. Ben je kandidaat of heb je vragen, contacteer dan Ksenia Krasnitskaja (03 460 33 26, ksenia.krasnitskaja@hove.be)

 

Cultuurraad

De verengingen die al lid waren van de Cultuurraad kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. Het gemeentebestuur wil van deze gelegenheid gebruikmaken om een oproep te doen naar nieuwe kandidaten. Verenigingen die nog niet aangesloten zijn en dit wensen, contacteren de cultuurdienst. De Cultuurraad zoekt ook vrijwilligers met een hart voor cultuur, mensen die een beetje vrije tijd willen investeren om van Hove een bruisende, cultuurrijke gemeente te maken. Kandidaturen (en hernieuwing ervan) worden vóór 20 januari verwacht bij de cultuurdienst. Formulieren te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd of hier te downloaden.

 

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Gezocht: enkele Hovenaars met schoolgaande kinderen (tot 12 jaar) die belangstelling hebben voor kinderopvang die lid willen worden van deze adviesraad die twee keer per jaar bijeenkomt en vooral de kinderopvangsituatie in Hove opvolgt. Kandidaturen via een mailtje naar edel.demeulenaere@hove.be

 

Sportraad

De Sportraad is een adviesraad voor het gemeentelijk sportbeleid in al zijn aspecten. Sportverenigingen, private initiatieven, organisaties, instellingen en deskundigen inzake sport en belangstellende burgers kunnen lid zijn van de algemene vergadering. Telkens na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet de Sportraad opnieuw worden samengesteld en erkend. De kandidaten moeten meerderjarig zijn, moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen, mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen en mogen geen politiek mandaat uitoefenen. De raad van bestuur komt tweemaandelijks samen en de algemene vergadering twee keer per jaar. De eerstvolgende statutaire algemene vergadering gaat door op maandag 11 februari. De verenigingen en personen die deel willen uitmaken van de Sportraad moeten zich vóór 31 januari melden bij de gemeentelijke sportdienst via sport@hove.be

Een volledig overzicht van de adviesraden (die allemaal opnieuw worden samengesteld) vind je op www.hove.be/thema/3016/adviesraden 

Gepubliceerd op  di 18 dec 2018