Gemeente Gemeente Hove

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Op welke manier krijgen wonen, economie, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, industrie,... de komende jaren een plaats in onze gemeente? Dat is een boeiende vraag waarop het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) een antwoord biedt. Met het GRS trekt het gemeentebestuur de krijtlijnen hoe in de toekomst wordt omgesprongen met de ruimte in onze gemeente. Het plan bepaalt op welke plaatsen in onze stad ruimte is voor de verdere ontwikkeling van wonen, economie, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, industrie,…