Gemeente Gemeente Hove

Agendapunten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 30 januari

Om 20 uur in Da Capo, Lintsesteenweg 1A.

Gemeenteraad

1. Notulen 19 december 2023

2. Stand van zaken BOA-decreet

3. Nominatieve toelage vzw Jeugdig Centrum

4. ingebruikname VIP en retributiereglement

5. Zora Werkt - aanpassing meerjarenplan

6. Mededelingen van de voorzitter

Raad voor maatschappelijk welzijn

1. Notulen 19 december 2023

2. Zora Werkt - aanpassing meerjarenplan

3. Mededelingen van de voorzitter

Gepubliceerd op  vr 26 jan 2024