Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraadscommissie Financiën

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 werd de raadscommissie Financiën samengesteld.

Raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Voor de raadscommissie financiën is deze taak specifiek:

  • het bespreken van het budget ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad;
  • het bespreken van de jaarrekening ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

Samenstelling