Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraadscommissie Financiën

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 werd de raadscommissie Financiën samengesteld.

Raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Voor de raadscommissie financiën is deze taak specifiek:

  • het bespreken van het budget ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad;
  • het bespreken van de jaarrekening ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

AGENDA VOLGENDE VERGADERING

Vergadering gemeenteraadscommissie financiën op donderdag 9 juni 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit staat op de agenda:

  • Jaarrekening 2021 AGB

Toelichting bij de jaarrekening 2021 van het AGB Sport en Ontspanning Hove.

  • Jaarrekening 2021 lokaal bestuur

Toelichting bij de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur.

  • Voorbereiding AMJP

Toelichting door de schepen van financiën bij de projecten en dossiers waarvan nu reeds geweten is dat ze in de aanpassing meerjarenplan zullen opgenomen worden.

Samenstelling