Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraadscommissie Financiën op 22 juni

De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

Eerstvolgende vergadering op donderdag 22 juni 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda:

  • Jaarrekening 2022 AGB

Toelichting bij de jaarrekening 2022 van het AGB die werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 april 2023 en in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

  • Jaarrekening 2022 Lokaal bestuur

Toelichting bij de jaarrekening 2022 van het lokaal bestuur.

  • Budgetcontrole 2023 – voorbereiding AMJP

Budgetcontrole 2023 en toelichting bij de projecten en dossiers waarvan nu reeds geweten is dat ze in de aanpassing meerjarenplan zullen opgenomen worden.

Gepubliceerd op  di 09 mei 2023