Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraadscommissie Financiën start op 8 december

In de schoot van de gemeenteraad werd een gemeenteraadscommissie Financiën opgericht. De leden vergaderen een eerste keer op 8 december.

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 werd de raadscommissie Financiën samengesteld.

Raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking wanneer dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Voor de raadscommissie financiën is deze taak specifiek:

  • het bespreken van het budget ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad;
  • het bespreken van de jaarrekening ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar. De eerste vergadering van deze commissie onder voorzitterschap van Wim Bollaert vindt plaats op 8 december om 20 uur in zaal Da Capo (Lintsesteenweg 1A). Omwille van de coronamaatregelen moet wie de vergadering wil bijwonen zich vooraf registreren via secretariaat@hove.be

Agendapunten vergadering 8 december:

  • Aanpassing meerjarenplanning lokaal bestuur 2020-2025
  • Aanpassing meerjarenplanning AGB 2020-2025
Gepubliceerd op  do 26 nov 2020